26 กุมภาพันธ์ 2556

Measurement in Epidemiology: Ratio, Proportion, Rate

วันนี้ขอเปลี่ยนแนว มาเขียนเรื่องหนักไปด้านระบาดวิทยาจริงๆ ดูบ้างครับ ขอลองเขียนเรื่อง Measurement หรือการวัดในทางระบาดวิทยาดู

นักระบาดวิทยา มักจะชอบวัดสิ่งต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ ครับ โดยปกติแล้วทางระบาดวิทยา การเปรียบเทียบในลักษณะนี้จะออกมาในสามรูปแบบคือ
  1. Ratio
  2. Proportion และ
  3. Rate
อ่านแล้วก็คงสับสนใช่ไหมครับ ในวงการระบาดก็มีความสับสนเล็กน้อยจากความเข้มงวดของนักระบาดแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน แต่โดยทั่วไปแล้วความหมายของทั้งสามรูปแบบมีดังนี้ครับ